Πιστοποιήσεις

 

Η διασφάλιση υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί μέρος της κουλτούρας μας. Συνεπώς αναζητούμε τους καλύτερους τρόπους λειτουργίας και οργάνωσης μέσω ποικίλων πιστοποιήσεων.

 

 

Πιο συγκεκριμένα, διαθέτουμε τις παρακάτω πιστοποιήσεις:

Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008.

Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13163:2012 για τα προϊόντα από Διογκωμένο Πολυστυρένιο.

Πιστοποιητικό Καταλληλότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)

Επικοινωνήστε μαζί μας έτσι ώστε να έχετε πλήρη πρόσβαση στα πιστοποιητικά μας.