Οικονομικά Στοιχεία

Οι πελάτες μας αναζητούν τις καλύτερες λύσεις και εμείς τους τις προσφέρουμε. Οι αξίες μας, μας υποχρεώνουν να διατηρούμε συνεργασίες με βάση την ηθική και γνώμονα το κόστος της επιχείρησης για μια βιώσιμη ανάπτυξη.

Σε όλους τους τομείς, η MADEL Α.Ε. προσπαθεί συνεχώς να ακολουθεί με συνέπεια τις δεσμεύσεις της μέσω των λόγων και των πράξεών της. Βελτιωνόμαστε συνεχώς και ανανεώνουμε τις προσπάθειες μας ώστε να γίνουμε υπεύθυνοι προμηθευτές παρέχοντας έγκυρες και αποτελεσματικές λύσεις.

Εταιρικός Ισολογισμός 2012 Εταιρικός Ισολογισμός 2013 Εταιρικός Ισολογισμός 2014 Εταιρικός Ισολογισμός 2015