Στέγες

Με την προσθήκη θερμομόνωσης με διογκωμένη πολυστερίνη EPS σε μία μη μονωμένη στέγη μειώνεται ο συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου κατά 50 - 60%.

  • Εξωτερική θερμομόνωση στεγών

Στην περίπτωση εξωτερικής θερμομόνωσης, η διογκωμένη πολυστερίνη EPS πρέπει να τοποθετηθεί πάνω από τους αμείβοντες. Η κάτω πλευρά της θερμομονωτικής στρώσης προτείνεται να προστατεύεται από την υγρασία που προέρχεται από τον εσωτερικό χώρο με τη χρήση φράγματος υδρατμών.

Για τις περιπτώσεις διείσδυσης όμβριων υδάτων είτε από πιθανή βλάβη των κεραμιδιών είτε λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, συνιστάται να τοποθετείται κάτω από τα κεραμίδια αδιάβροχη αλλά διαπνέουσα μεμβράνη κεραμοσκεπών

Σχηματική απεικόνιση:

 

alt

 

.

  • Εσωτερική θερμομόνωση στεγών

Σημαντικό πλεονέκτημα της λύσης της εσωτερικής θερμομόνωσης υφιστάμενης στέγης είναι ότι δεν απαιτείται η λύση και επανατοποθέτηση των κεραμιδιών, αλλά και ότι το έργο δεν εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες.

Η διογκωμένη πολυστερίνη EPS στερεώνεται στην εσωτερική πλευρά της στέγης, στα ενδιάμεσα κενά του καννάβου των τεγίδων με βύσματα. Αναλόγως του επιθυμητού αισθητικού αποτελέσματος η όλη κατασκευή επενδύεται με γυψοσανίδες, μοριοσανίδες, ινοσανίδες, αντικολλητές πλάκες ξύλου ή με άλλα πετάσματα, που στερεώνονται επάνω στις τεγίδες.

 

εσωτερικη μονωση στεγης.jpg