Δάπεδα - Οροφές

  • Δάπεδα

Μια από τις πλέον δημοφιλείς παραδοσιακές εφαρμογές του EPS είναι οι θερμομονώσεις δαπέδων, οι οποίες είναι εφικτό να γίνουν τόσο από το άνω μέρος των δαπέδων όσο και από το κάτω μέρος, με την ενσωμάτωση του υλικού στην πλάκα από σκυρόδεμα ή στην ψευδοροφή.

Η διογκωμένη πολυστερίνη EPS τοποθετείται κάτω από οποιασδήποτε μορφής, τεχνολογίας, υλικού δάπεδο, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή συνεργασία και υποστήριξη. Παράλληλα προσφέρει την οικονομία, την άνεση και τη θαλπωρή στους ενοίκους, βελτιώνοντας αποτελεσματικά την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου.

Με την επικράτηση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης, το EPS αποτελεί πλέον την μοναδική λύση στις κατασκευές καθότι συνεργάζεται άψογα με τα υλικά και τα συστήματα αυτά, προσφέροντας τις υπηρεσίες του για όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας του κτιρίου.

 

  • Οροφές​​

H θερμομόνωση της πιλοτής είναι εξίσου σημασίας με αυτή του δώματος ή της στέγης διότι έτσι πετυχαίνουμε ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών. Ακόμη είναι απαραίτητη για τη θερμική άνεση των υπερκείμενων χώρων σε ένα σπίτι  κατά τη χειμερινή περίοδο. Εξαιτίας  των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στο περιβάλλον την περίοδο αυτή, η έλλειψη θερμομόνωσης σε μια πιλοτή είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει χαμηλές θερμοκρασίες στο πάτωμα και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας με το υπόλοιπο σπίτι.

Υπάρχουν δυο περιπτώσεις για τη θερμομόνωση μιας πιλοτής.

Σε μια νέα κατασκευή η θερμομονωτική στρώση τοποθετείται εξαρχής στον ξυλότυπο, και με την έγχυση και τη σκλήρυνση του σκυροδέματος γίνεται ένα σώμα με αυτό.

Σε μια υφιστάμενη  κατασκευή η θερμομόνωση μπορεί να γίνει κάτω από τη φέρουσα πλάκα με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος γίνεται με την επικόλληση θερμομονωτικών υλικών  στην πλάκα με ειδικά συνδετικά κονιάματα κι έπειτα γίνεται κάλυψη των πλακών με κονιάματα εξωτερικού χώρου ενώ στο δεύτερο τρόπο γίνεται κάλυψη  με ειδικές  σανίδες εξωτερικού χώρου.

Επίσης τα δοκάρια του υπόστυλου χώρου, θα πρέπει να θερμομονωθούν κι αυτά διότι θα αποτελέσουν θερμογέφυρες με όλες τις γνωστές συνέπειες.

Στην περίπτωση της θερμομόνωσης πυλωτής  θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πιστοποιημένα  θερμομονωτικά υλικά όπως η λευκή διογκωμένη πολυστερίνη ξυλοτύπου ThermoEps RP ή γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη ξυλοτύπου ThermoporEps RP σε νέα κατασκευή που η θερμομονωση τοποθετείται εξαρχής στον ξυλότυπο. Σε υφιστάμενη κατασκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί  λευκή διογκωμένη πολυστερίνη ThermoEps,ThermoEps ETICS TH ή γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη ThermoporEps,ThermoporEps ETICS TH ανάλογα με την λύση της θερμομόνωσης που επιλέξουμε και όλα τα παραπάνω θερμομονωτικά υλικά  βέβαια  στο κατάλληλο πάχος και πυκνότητα.

 

  • Εσωτερική

Η εφαρμογή αυτή αφορά νέες και παλαιές κατασκευές. Σε νέες κατασκευές τοποθετείται κατά την σκυροδέτηση της πλάκας οροφής του κτιρίου και ενσωματώνεται με αυτήν προσφέροντας άριστη θερμομόνωση στο κτίριο.

Στις υφιστάμενες κατασκευές, μοναδική δυνατότητα θερμομόνωσης της οροφής είναι η τοποθέτηση της θερμομονωτικής στρώσης κάτω από τη φέρουσα πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Έπειτα γίνεται κάλυψη των πλακών με κονιάματα ή με κατασκευή νέας οροφής από γυψοσανίδα.

Με την προσθήκη θερμομόνωσης με διογκωμένη πολυστερίνη EPS σε μια μη μονωμένη οροφή μειώνεται ο συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου κατά 60 - 70%.

Στην περίπτωση της θερμομόνωσης πυλωτής  θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πιστοποιημένα  θερμομονωτικά υλικά όπως η λευκή διογκωμένη πολυστερίνη ξυλοτύπου ThermoEps RP ή γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη ξυλοτύπου ThermoporEps RP σε νέα κατασκευή που η θερμομονωση τοποθετείται εξαρχής στον ξυλότυπο. Σε υφιστάμενη κατασκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί  λευκή διογκωμένη πολυστερίνη ThermoEps  ή γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη ThermoporEps ανάλογα με την λύση της θερμομόνωσης που επιλέξουμε και όλα τα παραπάνω θερμομονωτικά υλικά  βέβαια  στο κατάλληλο πάχος και πυκνότητα.