Βιωσιμότητα - Οικονομικά Στοιχεία

Οι πελάτες μας αναζητούν τις καλύτερες βιώσιμες λύσεις και εμείς τους τις προσφέρουμε. Οι αξίες μας, μας υποχρεώνουν να διατηρούμε συνεργασίες με βάση την ηθική και με γνώμονα το κόστος της επιχείρησης για μια βιώσιμη ανάπτυξη.

Σε όλους τους τομείς, η MADEL προσπαθεί συνεχώς να ακολουθεί με συνέπεια τις δεσμεύσεις της για βιωσιμότητα μέσω των λόγων και των πράξεών της. Αυτές οι δεσμεύσεις της απεικονίζονται καθημερινά στις Επτά Αρχές της Βιωσιμότητάς μας. Βελτιωνόμαστε συνεχώς και ανανεώνουμε τις προσπάθειες μας ώστε να γίνουμε υπεύθυνοι προμηθευτές παρέχοντας έγκυρες, αποτελεσματικές λύσεις για τους πελάτες μας.

Η MADEL είναι μια υπεύθυνη εταιρεία που κρατάει το λόγο της. Συνεπώς, η δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για τη συνεχή επιδίωξη της βιώσιμης ανάπτυξης είναι αναπόφευκτη. Με τις βασικές αξίες μας ως θεμέλια, οι Επτά Αρχές της Βιωσιμότητάς απεικονίζουν τον τρόπο με τον οποίον η βιωσιμότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ιστό της επιχείρησής μας.

Επτά Αρχές της Βιωσιμότητάς μας:

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι Εταιρική Προτεραιότητα:
Οι αξίες μας εξηγούν τις δεσμεύσεις μας για βιώσιμη ανάπτυξη. Οι πολιτικές, τα προγράμματα και οι πρακτικές μας προσαρμόζονται σύμφωνα με τους νόμους, τους κανόνες και τις ορθές πρακτικές. .
Αναζητούμε νέες Ευκαιρίες, Δυνατότητες και Υπηρεσίες:
Επιδιώκουμε να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης από όλες τις απόψεις. Μαθαίνουμε από την συνεχή έρευνα και μελετάμε καινούριες τεχνολογίες, οι οποίες μας δίνουν την ευκαιρία να μοιραζόμαστε τις αποτελεσματικότερες πρακτικές με τους πελάτες μας.
Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι πλήρως ενσωματωμένη στην επιχείρησή μας:
Ενσωματώνουμε τις κατάλληλες βιώσιμες πρακτικές κατά τη διάρκεια της παραγωγικής δραστηριότητας μέσω συνεχών βελτιώσεων στην διαδικασία παραγωγής.
Προσπαθούμε να μεταδώσουμε την φιλοσοφίας μας για Βιώσιμη Ανάπτυξη:
Εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους μας πάνω σε σύγχρονες αρχές, τεχνολογίες και πρακτικές που υποστηρίζουν την βιωσιμότητα. Επιδιώκουμε να συμβουλεύουμε τους πελάτες ώστε να καταλήγουν στις καλύτερες επιλογές.
Οι εγκαταστάσεις και οι διαδικασίες μας ακολουθούν τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης:
Εφαρμόζουμε οικονομικά βιώσιμες αρχές ανάπτυξης στην επιχείρησή μας και προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε την ενεργειακή απόδοση, να χρησιμοποιούμε ανανεώσιμες πηγές ενεργείας και να ελαχιστοποιούμε την φθορά. Οι δραστηριότητές μας πραγματοποιούνται υπό την προϋπόθεση πρόληψης σοβαρών ή μη αναστρέψιμων επιπτώσεων στο περιβάλλον.
Παροτρύνουμε και τους υπόλοιπους προς την Βιώσιμη Ανάπτυξη:
Ενθαρρύνουμε τους προμηθευτές μας να υιοθετήσουν παρόμοιες αρχές βιωσιμότητας και βελτίωσης. Προωθούμε την μετάδοση γνώσεων και αποτελεσματικών πρακτικών ακόμη και σε δημόσιους φορείς συμβουλεύοντας κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς.
Είμαστε διαφανείς και ανοιχτοί σε προβλήματα που αναδύονται: