Ελαστικό στεγανωτικό κονίαμα Mapelastic Smart Mapei

Τεχνικό Φυλλάδιο: 

Τσιμεντοειδές κονίαμα

με υψηλή ελαστικότητα Mapelastic Smart Mapei 

 

Εταιρεία:

82