Πυράντοχη γυψοσανίδα Knauf

Πάχος: 
1,20mm
Μήκος: 
2,0m / 2,5m
Πλάτος: 
12,5mm
Τεχνικό Φυλλάδιο: 

 

Οι πυράντοχες γυψοσανίδες Knauf χρησιμοποιούνται όπως οι απλές γυψοσανίδες για την επικάλυψη στοιχείων ξηράς δόμησης, αλλά διαφοροποιούνται ως προς τη διάρκεια πυραντίστασης λόγω της δομής του γύψου η οποία είναι οπλισμένη με ορυκτές ίνες και άλλα πρόσμικτα ώστε να εξασφαλίζει ικανοποιητική αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.

 

Εταιρεία:

98