Υαλοπίλημα Sika Reemat Premium

Μήκος: 
90m
Πλάτος: 
1,25m
Τεχνικό Φυλλάδιο: 
Χρώμα: 
Λευκό

 

Το Sika® Reemat Premium χρησιμοποιείται ως οπλισμός των υγρών μεμβρανών στεγανοποίησης Sikalastic® -601 BC και Sikalastic® -621 TC.

 

Εταιρεία:

95