Λευκή διογκωμένη πολυστερίνη ThermoEps ETICS TH

Πιστοποιημένη λευκή αυτοσβενούμενη διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) κατάλληλη για την εφαρμογή της Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων. Τα προϊόντα Eps ETICS TH παράγονται από μπλόκ ωρίμανσης 4 εβδομάδων και άνω, ώστε να διατηρούν σταθερότητα διαστάσεων σε οποιαδήποτε μεταβολή θερμοκρασίας. Ελέγχεται καθημερινά η αντοχή τους σε θλίψη, κάμψη, εφελκυσμό καθώς η  ορθογονικότητα και η επιπεδότητα των πλακών. Παράγονται σε πλάκες διαστάσεων (1,00m x 0,60m). Τα Eps ETICS TH που απευθύνονται στην εξωτερική θερμομόνωση, είναι πιστοποιημένα στο πρότυπο του EPS  EN 13163 καθώς και στα πρότυπα ΕΝ 13499 και ETAG 004 που διέπουν την εφαρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης, μέσω του γερμανικού φορέα πιστοποίησης DQS.

  • ThermoEps  ETICS TH 60    

  • ThermoEps  ETICS TH 80

  • ThermoEps  ETICS TH 100

  • ThermoEps  ETICS TH 150

  • ThermoEps  ETICS TH 200                                             

Τα προϊόντα  ThermoEps  ETICS TH 150  και ThermoEps  ETICS TH 200 τοποθετούνται στη βάση της κατασκευής, τη λεγόμενη ζώνη υψηλής στεγάνωσης.

 

Εταιρεία:

99