Κονίαμα συγκόλλησης Marmodom FL-100

Τεχνικό Φυλλάδιο: 
Βάρος: 
25kg

 

Η κόλλα FL100ST χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών σε υποστρώματα τοίχων καθώς και σε τοίχους από τούβλα, κυψελωτό σκυρόδεμα επεξεργασμένο σε αυτόκλειστο, εμφανές σκυρόδεμα, παλιά σοβατισμένες επιφάνειες τοίχων, κλπ. Επίσης, πρέπει να χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση του φύλλου υαλοπλέγματος στην εξωτερική πλευρά της μονωτικής πλάκας πριν την εφαρμογή των σοβάδων τελικής στρώσης.

 

Εταιρεία:

91