Κονίαμα στεγανοποίησης SikaTop Seal-107 FL-X

Τεχνικό Φυλλάδιο: 
Βάρος: 
28,4 kg
Χρώμα: 
Γκρί

 

Το SikaTop® Seal-107 FL-X είναι 2-συστατικών, τροποποιημένο με πολυμερή, τσιμεντοειδές, στεγανοποιητικό κονίαμα. Αποτελείται από υγρό πολυμερές συστατικό και μείγμα τσιμεντοειδούς βάσης συστατικό, που εμπεριέχει ειδικά πρόσμικτα.

 

Εταιρεία:

97