Υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης Hyperdesmo-LV Alchimica

Τεχνικό Φυλλάδιο: 
Βάρος: 
1kg/6kg/15kg/25kg/200kg

 

Το HYPERDESMO®-LV είναι χαµηλού ιξώδους χυτή ελαστική µεµβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Πολυµερίζεται µε την υγρασία της ατµόσφαιρας και σχηµατίζει µονολιθική στεγανωτική µεµβράνη µε άριστη πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια. Περιέχει µικρή ποσότητα διαλύτη (xylol) οπότε δεν απαιτείται επιπλέον αραίωση.

 

Εταιρεία:

89