Γυψοσανίδα Απλή Knauf

Πάχος: 
6,5mm / 9,5mm / 12,5mm / 15mm
Μήκος: 
2,0m / 2,5m / 2,8m / 3,0m
Πλάτος: 
1,2m
Τεχνικό Φυλλάδιο: 

 

Γυψοσανίδες επικαλύψεων σε μη φέροντα στοιχεία ξηράς δόμησης, σε πλαισιακά φατνώματα δομικής ξυλείας και σε επενδύσεις τοίχων, με μία όψη κατάλληλα διαμορφωμένη για την εφαρμογή επιχρισμάτων γύψου ή διακοσμητικών βαφών. Η πυροπροστασία ικανοποιείται με περιορισμούς.

 

Εταιρεία:

100