Γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη ThermoporEps RP

Πιστοποιημένη γραφιτούχα αυτοσβενούμενη διογκωμένη πολυστερίνη (Eps) η οποία παράγεται με ραβδώσεις και πατούρα σε  διαστάσεις (2,00m x 0,60m) και πάχη απο 30mm και άνω.

  • ThermoporEps RP 80

  • ThermoporEps RP 100

  • ThermoporEps RP 150

  • ThermoporEps RP 200

 

Εταιρεία: