Γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη ThermoporEps

 Πιστοποιημένη γραφιτούχα αυτοσβενούμενη διογκωμένη πολυστερίνη (Eps) η οποία είναι κατάλληλη για πολλές εφαρμογές θερμομόνωσης. Παράγεται σε πλάκες διαστάσεων (2,00m x 1,00m)   ή  (2,00m x 0,60m). Κατόπιν παραγγελίας μπορεί να παραχθεί και σε άλλες διαστάσεις.

  • ThermoporEps 80

  • ThermoporEps 100

  • ThermoporEps 150

  • ThermoporEps 200

 

Εταιρεία: