Εύκαμπτο κονίαμα στεγανοποίησης SikaTop-209 Reservoir

Τεχνικό Φυλλάδιο: 
Βάρος: 
36,1kg
Χρώμα: 
Λευκό

 

Το SikaTop® 209 Reservoir είναι ένα εύκαμπτο, τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης, δύο συστατικών, αποτελούμενο από γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών και μίγμα τσιμεντοειδούς βάσης με ειδικά πρόσθετα. Πληροί τις Γαλλικές προδιαγραφές για πόσιμο νερό.

 

Εταιρεία:

98