Αστάρι δύο συστατικών Sika Bonding Primer

Τεχνικό Φυλλάδιο: 
Βάρος: 
5lt/15lt

 

Το Sika® Bonding Primer είναι δύο συστατικών, υδατικής βάσης εποξειδικό αστάρι βάσεως νερού για σταθεροποίηση υποστρωμάτων και βελτίωση της πρόσφυσης των συστημάτων SikaRoof MTC® και των προϊόντων της γκάμας Sikalastic®, Sikafloor® και Sikagard®.

 

Εταιρεία:

92