Ανακλαστική επίστρωση Sikalastic-570 TopCoat

Τεχνικό Φυλλάδιο: 
Βάρος: 
15lt

 

Το Sikalastic®-570 Top Coat είναι ενός συστατικού, εφαρμοζόμενη εν ψυχρώ, σταθερή σε υπεριώδη ακτινοβολία, υδατικής βάσης, υγρή, τελική βαφή, σχεδιασμένη για χρήση ως τελική ανακλαστική επίστρωση των συστημάτων υγρομόνωσης δωμάτων Sikalastic®- 612 και Sikalastic®-614.

 

Εταιρεία:

94