Σχετικά με την εταιρεία

Η ιστορίας μας ξεκινά με την ίδρυση της εταιρείας τον Ιούνιο του 2000. Η σταδιακή εξέλιξη της, την κατατάσσει σήμερα ως μια από τις μεγαλύτερες υπερσύγχρονες βιομηχανικές μονάδες παραγωγής θερμομονωτικών υλικών και διογκωμένης πολυστερίνης ΕPS.

Παράλληλα με την παραγωγική δραστηριότητα η εταιρία διατηρεί ένα άριστα οργανωμένο υπερμάρκετ δομικών και μονωτικών υλικών με επώνυμα και σύγχρονα υλικά τα οποία υποστηρίζει τεχνικά με εξειδικευμένους Διπλωματούχους Πολιτικούς και Μηχανολόγους Μηχανικούς.